Torra ögon

Ca 25 % av alla vuxna har torra ögon, men vad beror det på? Och vad gör man åt problemet?

Vi på Théa Nordic har tagit fram den här kursen för att ge dig kunskapen du behöver för att hjälpa dina kunder på bästa sätt.

Vad är torra ögon?

Torra ögon är ett mycket vanligt tillstånd som drabbar ca 25 % av den vuxna befolkningen. Torra ögon beror på att ögonen antingen producerar för lite tårar eller att de tårar som produceras är av dålig kvalitet.

Symtom av torra ögon är varierande i sin karaktär och kännetecknas av obehag i ögat med eller utan synstörningar. Det kan vara svårt att förstå att det är torra ögon som man drabbats av då symtomen skiftar.

Torra ögon

Vanliga symtom

 • Sveda

 • Rinnande ögon

 • Gruskänsla

 • Svårt att öppna ögonen på morgonen

 • Ljuskänslighet

 • Röda ögon

 • Oskarp syn

 • Kortare användning av kontaktlinser

 • Trötta och ömmande ögon efter

 • långvarigt arbete framför datorn

Personer med torra ögon kan ha skiftande symtom såsom rinnande, svidande, grusiga, ljuskänsliga, trötta, ömmande eller röda ögon. Vad mer är symtom på torra ögon?

Tårfilmen

Ytan på ögat är täckt av en tunn film av tårvätska, som kallas för tårfilm. Tårfilmens uppgift är att smörja ögat, skölja bort främmande föremål från ögat, skydda ögat mot infektioner och hålla ytan på ögat slät och klar. Tårfilmen består av tre lager lipid-, mucin och vattenlager.

När ögonen blir torra är tårfilmen i obalans.

Lipidlager
Lipidskiktet hindrar att tårfilmen avdunstar. Lipiderna produceras till största delen från de meibomska körtlarna som sitter i ögonlockskanten.

Vattenlager
Vätskan i tårfilmen produceras av den stora tårkörteln som sitter ovanför ögat.

Mucinlager
Mucin (slem) produceras av bägarcellerna som finns i konjunktiva (slemhinna som täcker ögat och ögonlockets insida). Mucinets viktigaste uppgift är att ”fästa” tårfilmen vid (hornhinnans ytceller) ögats yta.

Varför får man torra ögon?

Om produktionen av tårar avtar eller om kvaliteten på tårarna blir sämre (ökad avdunstning) leder det till att ögonen torkar ut och blir irriterade eftersom tårfilmen kommer i obalans. Torra ögon är alltså en obalans i tårfilmen.

Ca 10 % har nedsatt produktion av tårar.

Ca 90 % har ökad avdunstning, i huvudsak på grund av MGD (dysfunktion i de meibomska körtlarna som finns i ögonlockskanterna).

Vad är den vanligaste orsaken till torra ögon?

Tillstånd som kan leda till torra ögon

Blefarit är ett samlingsnamn för olika typer av ögonlocksinflammationer.
Torra ögon kan orsakas av olika typer av blefariter.

Symtom på blefarit

 • Inflammerade ögonlockskanter och tilltäppta körtlar
 • Röd och svullen ögonlockskant med skorpor, kladdiga och fjällande hudavlagringar i ögonfransarna
 • Klåda, irritation och rinnande ögon (ex vid allergi eller infektion)
 • Ofta långvarig, ibland kronisk – kräver daglig rengöring av ögonlocken

En av de vanligaste orsakerna till torra ögon är MGD

MGD – står för Meibomian Gland Dysfunction. De meibomska körtlarna (gland) sitter i ögonlockskanten och producerar lipider till tårfilmen och hindrar den från att avdunsta. Vid MGD fungerar inte körtlarna som de ska antingen ifråga om själva körtelns funktion eller kvaliteten på fettet i körtlarna. Ofta är körtlarnas utförsgångar tilltäppta av tjockt sekret.

Att göra rent och massera ögonlockskanterna kan hjälpa till att återfå funktionen.

Ögonlocksinfektion eller inflammation som är orsakad av Demodex 

Vilka Symtom kan man få?
De vanligaste symtomen är; klåda, främmande kroppskänsla, förlust av ögonfransar, rinnande ögon, dimsyn, ögonirritation.

När kan man misstänka Demodex?
Vid fynd av cylindriska mjäll vid basen av ögonfransarna, återkommande vaglar, blefarit och konjunktivit är Demodex vanligt. I huden i övrigt ses Demodex ofta i samband med Rosacea.

Hur behandlar man?
Med produkter som innehåller det renade extraktet TERPINEN-4-OL, huvudkomponenten i tea tree oil, som BLEPHADEMODEX. Detta bekämpar inflammationen effektivt

*Små mikroskopiska kvalster som bland annat lever på huden. På vissa individer ökar antalet , vilket stör balansen i hud och körtlar.

Vad är karaktäristiskt för ögonlocksinflammation eller infektion orsakad av Demodex?

Riskfaktorer

Det finns många faktorer som bidrar till torra ögon.

 • Hög ålder

 • Kön – fler kvinnor än män drabbas av torra ögon

 • Kontaktlinser

 • Refraktiv kirurgi såsom synkorrigering och starr operationer

 • Vissa sjukdomar som diabetes och reumatiska sjukdomar

 • Läkemedel (t.ex. antidepressiva, antihistaminer, diuretika, betablockerare)

 • Inomhusklimat med låg luftfuktighet och drag från ventilation

 • Datorarbete

Nordiska riktlinjer för behandling av torra ögon

Vid behandling av torra ögon står det att:

 • ögondropparna ska vara utan konserveringsmedel
 • skonsam rengöring anpassad för det känsliga ögonområdet är grundläggande i behandlingen av torra ögon
 • den nya generationens ögondroppar innehåller cellskyddande trehalos

Behandling av torra ögon

Steg 1) Ögondroppar

Det finns olika typer av tårsubstitut som lindrar besvären av torra ögon. De tårliknande dropparna finns i lättflytande och gellikande form.

När ska ”vanlig” droppe respektive gel användas?

Vilken sort du väljer beror på hur mycket besvär du har, när du tar droppen och hur lång effekt du vill ha.

Vanliga ögondroppar
Används vid behov och de flesta kan droppas i ögat när användare bär linser.

Gel
Lång verkningstid och lämpar sig särskilt bra under natten. Den passar även vid de tillfällen på dagen då ögonen behöver extra hjälp att behålla fukten.

Använd ögondroppar utan konserveringsmedel

Det är viktigt att undvika konserveringsmedel i alla typer av ögondroppar eftersom konserveringsmedel i sig kan göra ögonen torra. Det finns inga snälla konserveringsmedel utan alla konserveringsmedel skadar den känsliga ögonstrukturen på flera sätt:

 • Bryter upp lipidbarriären i tårfilmen vilket leder till ökad avdunstning

 • Minskar tätheten av bägarceller vilket leder till mindre mucin (slem)produktion

 • Har toxisk effekt på hornhinnans ytceller

 • Ger instabil tårfilm

Ögondroppar ska både återfukta och skydda

En ögondroppe ska göra tårfilmen tjockare och mer stabil. På så sätt lindras symtomen av torra ögon. När ögat är torrt blir det en obalans och bland annat kompenserar cellerna bristen på vatten för att ögat ska få mer fukt. På sikt leder det till att cellen torkar ut och dör och därför är det viktigt att både tillföra fukt och skydda cellen.

Trehalos – naturens eget sätt att skydda sig

Trehalos finns naturligt i många växter som kan överleva extrem torka. Trehalos verkar genom att skydda cellerna så att de kan fungera optimalt.

Innehåll i en bra ögondroppe

 • Återfuktande hyaluronsyra
  – Smörjer med lång verkan
  – Minskar avdunstningen av tårar
  – Binder fukt till ögat
 • Skyddande trehalos
  – Skyddar hornhinnans ytceller mot uttorkning och celldöd

En ögondroppe bör dessutom vara fosfatfri för att hindra hornhinneförkalkning samt pH-neutral. När ögat blir torrt blir tårfilmen hyperton dvs. får en högre salthalt än normal tårvätska. Den droppe som man tillför bör därför vara hypoton dvs. ha en längre salthalt för att balansera salthalten och på sätt få en tårvätska med rätt mängd salt.

Behandling av torra ögon

Steg 2) Ögonlocksrengöring

Skonsam rengöring anpassad för det känsliga ögonområdet eller ögonlockshygien som det kallas på fackmannaspråk kan förbättra kvalitet och kvantitet av tårfilmens eget lipidskikt. Detta innebär att ögonen kan bli mindre torra eftersom smörjning och avdunstningen från ögats yta minskar.

Ögonlocksrengöring kan också leda till en bättre effekt av behandlingen med ögondroppar oavsett svårighetsgrad.

1) Värm upp
För att mjuka upp fettet i körtlarna på ögonlocken behövs värme. Du kan t ex använda varma fuktiga kompresser eller en varm handduk som du placerar på ögonen i ca 10 minuter. Vid behov finns även speciella värmeglasögon att köpa.

2) Massera
Massera med små cirklande rörelser på övre och nedre ögonlocken på
varje öga, se bild.

3) Rengör
Rengör ett öga i taget. Torka försiktigt rent övre och nedre ögonlock samt ögonfranskant. Det är viktigt att få bort orenheter som kan blockera körtlarnas öppningar.

Rengöringsfasen är en viktig del av torra ögonbehandling och bör upprepas morgon och kväll i 3 veckor, därefter en gång om dagen. Vid svåra besvär kan rengöring behövas morgon och kväll i upp till 12 veckor, om detta inte hjälper så bör läkare rådfrågas.

 • Barn och unga som har acne och atopiska eksem kan ha besvär med torra ögon.
 • 
Över 50 % av de som har diabetes har problem med torra ögon.
 • 
Torra ögon kan påverka synen eftersom den optiskt brytande ytan på ögat kan bli ojämn.
 • De som har torra ögon kan ha svårt att använda linser. Tänk på att behandla med
ögondroppar och rengöring anpassad för området.
 • Torr hud och torra ögon hänger ofta ihop.
 • Mer än 50 % av patienterna med glaukom får torra ögon och behöver behandling.

Tips i rådgivningssituationen

Vilken typ av behandling som ska rekommenderas hänger samman med när, hur ofta och vilka situationer som personen upplever problem av sina torra ögon. Behandling med någon typ av ögondroppe är grundläggande likaså kan de flesta ha nytta av skonsam rengöring.

Tips i rådgivningssituationen

Symtom av torra ögon är varierande i sin karaktär och kännetecknas av obehag i ögat med eller utan synstörningar. Det kan vara svårt att förstå att det är torra ögon som man drabbats av då symtomen skiftar och därför kan det vara bra att i rådgivningssituationen fråga om vilka obehag kunden har från ögonen exempelvis med frågan:

Vilka symtom besväras du av?

De vanligaste symtomen för torra ögon är; svidande, rinnande, grusiga, röda, trötta, ömmande, ljuskänsliga ögon samt svårt att öppna ögonen på morgonen eller kortare bärtid av kontaktlinser.

Tips i rådgivningssituationen

För att identifiera karaktären av besvären kan det vara bra att ställa följande fråga:

Hur ofta har du besvären och är det vid några speciella tillfällen?

Här kommer några typfall av kunder som du kan stöta på:

Besvär relaterade till linsanvändning eller datorarbete?

Rekommendera ögondroppar utan konserveringsmedel.
2–4 gånger dagligen exempelvis Thealoz Duo. Om personen har kontaktlinser välj droppe som kan droppas vid använding av linser. Rengöring är en viktig del av behandlingen och välj skonsamma milda produkter från ögonhyllan anpassade för den känsliga ögonregionen.

Besvär dygnet runt

Rekommendera ögondroppar utan konserveringsmedel 4–6 gånger under dagen samt en gel utan konserveringsmedel till natten och på morgonen exempelvis Thealoz Duo Gel. Rekommendera värme, massage och rengöring.

Kliar det mycket i ögonen under vår/sommar?

Detta kan vara tecken på allergi – rekommendera allergidroppar utan konserveringsmedel exempelvis Zaditen endospipetter samt skonsam rengöring med Blephaclean. Det är viktigt att få bort rester av pollen samt sekret som i sig kan irritera ögat.

Thealoz Duo

Thealoz Duo

Ögondroppar

Rekommenderas till:

 • Torra ögon oavsett svårighetsgrad då alla har nytta av att både skydda och återfukta ögat.

Fördelar med Thealoz Duo:

 • Innehåller cellskyddande treahalos
 • Återfuktande och smörjande med hjälp av hyaluronsyra
 • Helt fri från konserveringsmedel – extra skonsam
Thealoz Duo Gel

Thealoz Duo Gel

Ögondroppar

Rekommenderas till:

 • Torra ögon där en längre verkingstid behövs. Passar utmärkt till natten eller vid behov på dagen.

Fördelar med Thealoz Duo Gel:

 • Innehåller cellskyddande Trehalos
 • Smörjande och återfuktande med hjälp av Hyaluronsyra
 • Långvarig effekt tack vare karbomerer
 • Sterila mjuka engångspipetter – naturligtvis utan konserveringsmedel
Blephaclean

Blephaclean

Steril rengöringsservett

Rekommenderas till:

 • Torra ögon
 • MGD – Meibomian Gland Dysfunction
 • Blefarit – olika typer av ögonlocksinflammationer
 • Kladdiga ögon – orsakade av tex allergier och infektioner
 • Före ögonoperationer

Fördelar med Blephaclean:

 • Skonsam rengöring
 • Stimulerar läkning och nybildning av hud
 • Skyddar huden mot uttorkning och innehåller återfuktande hyaluronsyra
Blephademodex

Blephademodex®

Effektiv behandling vid Demodex angrepp

Blephademodex® är effektiv

 • Minskar både okulära symtom samt cylindriska mjäll 

Blephademodex® har hög tolerabilitet:

 • Sterila med noggrant utvalda ingredienser och självklart utan konserveringsmedel eller tvål
 • Mest aktiva ingrediensen i TTO; Terpinen-4-ol
 • Återfuktande hyaluronsyra

Blephademodex® är enkel att använda

Blephagel

Blephagel

Rengörings- och massagegel

Rekommenderas till:

 • Torra ögon och MGD

Fördelar med Blephagel:

 • Återfuktande och mjukgörande
 • Fri från konserveringsmedel, alkohol och parfym
 • Tar bort sekret och skorpbildningar utan att orsaka irritation
Blephasol Duo

Blephasol Duo

Micellär sminkborttagning

Rekommenderas till:

 • Torra ögon
 • Känsliga ögonlock
 • Kontaktlinsanvändare

Fördelar med Blephasol Duo:

 • De micellära komplexen lyfter varsamt bort även vattenfast makeup
 • Svider inte – gör rent utan gnuggning
 • Lämnar huden ren och återfuktad
 • Fri från tvål, parfym, alkohol och konserveringsmedel

Zaditen

Ögondroppar vid allergi

Rekommenderas:

 • Vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi

Fördelar med Zaditen:

 • Snabb lindring av kliande och svidande ögonsymtom – inom några minuter
 • Kontrollerar symtomen hela dagen
 • Finns i endosbehållare utan konserveringsmedel, även receptfri

Referenser

 1. Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology. Clin Ophthalmol 2011;5:577-81.

 2. Nakamura M et al. Characterization of Water Retentive Properties of Hyaluronan. Cornea 1993;12(5):433-6.

 3. Schmidl D. et al. Difference in the frequency of use of lachrymal substitutes in patients with moderate to severe dry eye disease. Poster on 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface 2016.

 4. Nielsen (apotek) – försäljningsstatistik oktober 2017